Dla Akcjonariuszy

 

Komunikacja ze spółką

Strona służy komunikacji Spółki z akcjonariuszami, przez publikację na niej wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki.

Adres do komunikacji akcjonariuszy ze spółką: akcjonariat@helios.pl

Najnowsze komunikaty:

29.08.2022
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zmienia porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 4 sierpnia 2022 roku nr 150 (6549) poz. 41165.

05.08.2022
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 05.09.2022 r. na godzinę 10:30.
Monitor Sądowy i Gospodarczy z 4 sierpnia 2022 roku Nr 150, póz. 41165

13.06.2022
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczone na dzień 20 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00.

24.05.2022
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 20.06.2022r. na godzinę 11:00.
Monitor Sądowy i Gospodarczy z 24 maja 2022 roku Nr 99 (6498)

06.12.2021
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 21.12.2021r. na godzinę 11:00.
Zawiadomienie o nwz akcjonariuszy Helios na 21.12.2021.pdf

01.09.2021
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 30 września 2021 r., na godzinę 11:00.
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 169/2021 (6314) z 1 września 2021 r., poz. 55296

16.06.2021
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 22.06.2021 r., na godzinę 11:00.
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 114/2021 (6259) z 16 czerwca 2021 r.

28.05.2021
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 22 czerwca 2021 r., na godzinę 11:00.
Monitor Sądowy i Gospodarczy z 27.05.2021 Nr 101 / 2021 (6246) poz. 34094

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY - DEMATERIALIZACJA AKCJI

Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 września 2020 roku jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. (Telefon: +48 22 202 68 96, + 48 22 630 83 30, e-mail: rejestr@dmnavigator.pl, strona www: www.navigatorcapital.pl).

W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki i każdego jej akcjonariusza.

Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z Art. 11 ust. 4 Statutu Spółki wykonywanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (w tym wypłata dywidendy) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach - czyli w sposób samodzielny przez Spółkę, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

22.10.2020
Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce.
Szczegóły: Helios_wezwanie_drugie_22.10.2020.pdf
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 207/2020 (6097) z 22 października 2020 r.

30.09.2020
Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce.
Szczegóły: Helios_wezwanie_pierwsze_30.09.2020.pdf

09.09.2020
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 11:00.
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 175/2020 (6065) z 8 września 2020 r., poz. 45296

18.06.2020
Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001. r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 26.06.2020 r., na godzinę 11:00.
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 120/2020 (6010) z 23 czerwca 2020 r.

01.06.2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020

20.02.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2020
Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2020/32